Afspraak maken 

De inhoud van de aanstellingskeuring hangt af van de functie-eisen die een risico vormen voor de gezondheid.
De aanstellingskeuring is een gezondheidskundige onderzoek voor aanvang van het dienstverband, wanneer de werkgever zeker is de sollicitant te willen aannemen. 
Aanstellingskeuringen kunnen verricht worden bij functies, die een duidelijk gezondheidsrisico met zich meebrengen. Aan de hand van bepaalde functie-eisen, die gesteld worden aan een functie kan er bekeken worden door of er sprake is van een functie die dergelijke risico’s met zich meebrengen. 
Het doel van een aanstellingskeuring is de beoordeling van de huidige belastbaarheid van de keurling ten opzichte van de belasting door de betreffende functie.
Uw werkgever krijgt uitslag van dit onderzoek.