Afspraak maken            Keuringsformulieren downloaden

- Levensverzekeringkeuring
- AOV keuring

Levensverzekering
Als u een huis koopt, verlangt uw verzekeraar vaak een medische keuring voor de levensverzekering. Ook zelfstandigen die zich tegen arbeidsongeschiktheid willen verzekeren, moeten vaak een keuring ondergaan. Gloheca kan de volledige keuring voor u verrichten. U hoeft dus niet apart naar een laboratorium voor bloedafname, of het maken van een hartfilmpje. 
Voor zowel verzekeraar als kandidaat-verzekerde is het belangrijk dat het onderzoek snel kan worden uitgevoerd en dat de resultaten vlot beschikbaar zijn. Voor een standaard acceptatiekeuring, inclusief bloedonderzoek, hanteert Gloheca een doorlooptijd van 3 tot 5 werkdagen vanaf de keuring tot de uiteindelijke rapportage aan opdrachtgevers. Overigens kunt u meestal al dezelfde dag gekeurd worden. De keuring vindt plaats op een moment dat u het beste uitkomt.
Mochten er bepaalde gezondheidsproblemen aan het licht komen, dan zal de keuringsarts u doorverwijzen naar uw eigen huisarts.